Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh- HCM| Tháng 07 -2019

——————————————————————————— 1. SỐ LƯỢNG: 50 nhân sự 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. – Khai thác nhu cầu và tư vấn khách...


Nhân viên kinh doanh – TP.HCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH BDS 1. SỐ LƯỢNG: 50 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. – Khai thác nhu cầu và tư...